Error message

  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in theme_table() (line 1998 of /var/www/vhosts/eurobridgeinfo.com/includes/theme.inc).
  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in theme_table() (line 2061 of /var/www/vhosts/eurobridgeinfo.com/includes/theme.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/eurobridgeinfo.com/includes/menu.inc).

Rezerwy emerytalne - wszystko co wskazane jest wiedzieć o tworzeniu a także rozliczaniu

Pod pojęciem rezerw ustawa o rachunkowości rozumie takowe zobowiązania, których termin wymagalności nie będzie pewien.


Jednostki zobligowane są regulacjami bilansowymi do dokonania tak zwanych biernych rozrachunków międzyokresowych kosztów w wysokości potencjalnych zobowiązań przypadających na aktualny okres sprawozdawczy, wypływających z obowiązku przeprowadzenia, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym również świadczeń emerytalnych, jakich sumę można ocenić w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie będzie jeszcze znana.
kontakt
Author: calflier001
Source: http://www.flickr.com


Te zobowiązania winny być prezentowane jako rezerwy na świadczenia pracownicze.


odprawy emerytalne
Author: Franklin Heijnen
Source: http://www.flickr.com


rezerwy na świadczenia pracownicze
Author: Alexandre Prévot
Source: http://www.flickr.com


Odprawy rentowe (tak jak np. nagrody jubileuszowe) są to długookresowe świadczenia pracownicze, zależne od stażu pracy. Prawo do tychże świadczeń pozyskują pracownicy przez cały czas ich zaangażowania w jednostce. To z kolei rodzi zobowiązanie firmy w stosunku do pracowników w przyszłości.

Nie czekaj, tylko poczytaj więcej kancelarie notarialne Katowice na prezentowany temat - informacje będą z pewnością niesamowicie interesujące, zatem kliknij tu i zobacz więcej.

br>
Jeśli twierdzisz, że prezentowany tu tekst jest interesujący i szukasz czegoś podobnego, to kliknij ponadto ten odnośnik, a przeczytasz więcej informacji (https://radca-pr.pl/)!

Bierne rozrachunku międzyokresowe
kosztów z tytułu tych zobowiązań winny być wyznaczane w wiarygodnie oszacowanej wysokości, w ciężar kosztów bezpośrednio powiązanych z działalnością operacyjną w obecnym okresie.
Rezerwy na odprawy emerytalne a także nagrody jubileuszowe tworzy się wyłącznie wówczas, kiedy z przepisów prawa, układu pracy lub umów o pracę jednoznacznie wypływa, że na pracodawcy ciąży obowiązek ich opłaty i ich wysokość jest istotna, w związku z czym ich nieuwzględnienie w sprawozdaniu finansowym zdeformowałoby obraz sytuacji pieniężnej oraz majątkowej i wynik finansowy przedsiębiorstwa.