Error message

  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in theme_table() (line 1998 of /var/www/vhosts/eurobridgeinfo.com/includes/theme.inc).
  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in theme_table() (line 2061 of /var/www/vhosts/eurobridgeinfo.com/includes/theme.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/eurobridgeinfo.com/includes/menu.inc).

Obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika

Obowiązki chlebodawcy wobec zatrudnionego możemy w zasadzie podzielić na ogólne i szczegółowe. Wszelkie wynikają z regulacji prawa pracy albo przepisów szczegółowych.


wykład
Author: hackNY.org
Source: http://www.flickr.com


obowiązek zatrudniania pracownika oraz obowiązek płacenia pracownikowi wynagrodzenia za pracę to 2 najważniejsze ogólne obowiązki chlebodawcy. Pracodawca zobowiązany jest angażować pracobiorców zgodnie z umiejętnościami jak też doświadczeniem zawodowym pracobiorcy, a również jego stanem zdrowia. Angażowanie powinno odbywać się przy pracach, które są dozwolone dla poszczególnych osób. Pracodawca ma zadanie zaznajamiania pracobiorców, jacy podejmują zatrudnienie z zakresem ich zadań, a również (strona polecana w temacie) z ich uprawnieniami.


Chlebodawca winien zaaranżować proces wytwórczy i zapewnić, ażeby przebiegał on w przyjętym porządku pracy. Dokładnie przejawia się to w tym, iż pracodawca ma za zadanie dostarczenia pracownikom narzędzi oraz surowców niezbędnych do wykonywania zleconej pracy.

Nie ma żadnych wątpliwości, że to jest rzeczywiście praktyczna oferta, dotycząca cennych artykułów. Zapoznaj się z nią teraz.

Pracodawca musi dodatkowo czuwać nad tym, aby wiążący w zakładzie porządek pracy był egzekwowany przez pracowników. W owym celu winien wydać regulamin pracy a także wszelakie wewnętrzne rozporządzenia, jakie mają temu służyć.
Chlebodawca musi też dążyć do uczynienia zakładu pracy środowiskiem wolnym od dyskryminacji w zatrudnieniu, szczególnie ze względu na wiek, niepełnosprawność, narodowość, polityczne poglądy, związkową przynależność, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, a również ze względu na zaangażowanie na czas określony albo nie określony bądź w pełnym bądź w niepełnym wymiarze . Chlebodawca ma również obowiązek wydać pracownikowi zaświadczenie o zatrudnieniu.